Prodej zděděné nemovitosti a daně

Dědictví nemovitosti a jejího následného prodeje se týkají také některé daně. Které to jsou? A kdy vůbec s prodejem zděděné nemovitosti začít?

Dědická daň

Dědická daň byla k vaší radosti v roce 2014 zrušena.

Daň z nabytí nemovité věci

Majetek nabytý dědictvím je od roku 2014 nově osvobozen od daně z nabytí ve všech případech, tedy i za situace, kdy dědic nespadá mezi příbuzné.

Až tuto zděděnou nemovitost prodáte, kupující už bude povinen daň z nabytí ve výši 4 % uhradit.

Daň z příjmu

Abyste daň z příjmu při prodeji zděděné nemovitosti neplatili, musíte splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

A) byli jste v přímém příbuzenském vztahu k zůstaviteli (např. dcera, vnuk, otec. Nespadá sem bratr, strýc, atd.)

B) časový test – Pokud zústavitel vlastnil nemovitost alespoň 5 let, nebo v ní 2 roky bydlel, nebo pokud na zmíněné roky dosáhnete souhrně (např. zústavitel vlastnil byt 4 roky a vy ho vlastníte už 2 roky, v součtu tedy 6 let).

Pokud se placení daně z příjmu přeci jenom nevyhnete, budete ji platit z rozdílu ceny odhadnuté pro dědické řízení a prodejní ceny. Pro dědické řízení není zapotřebí znalecký posudek, stačí pouze odhad tržní ceny nemovitosti např. od realitního makléře.

Pokud se záměrem prodeje jdete už do dědického řízení, pohlídejte si, aby odhad pro dědické řízení skutečně odpovídal tržní ceně, za kterou bude možné nemovitost prodat. Zaplatíte sice více notáři na odměně, ale na dani z příjmu, pokud se jí nevyhnete, byste v opačném případě zaplatili ještě více.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti vyčíslíte ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu, které musíte podat svému místě příslušnému finančnímu úřadu do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

Daň z nemovitých věcí

Pokud jste zdědili nemovitost a majitelem nemovitosti jste i k 1.1. 2020, vaší povinností bude zaplatit daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek.

Daň se platí na rok dopředu a podat daňové přiznání musíte do 31.1.2020.

Kdy začít s prodejem?

Vlastníkem nemovitosti se nestáváte zápisem vlastnického práva do katastru, ale už ve chvíli, kdy rozhodnutí o dědictví nabyde právní moci.

Pokud chvátáte, tak toto je okamžik, kdy začněte s prodejem. S podpisem kupních smluv při následném prodeji zděděné nemovitosti doporučuji počkat až do chvíle, než dojde k zápisu do KN.

Jakub Farář

Jakub Farář

Jakub se narodil v Příbrami a vystudoval Právnickou fakultu ZČU. Jako realitní makléř pracuje už skoro 3 roky a pod střechou realitní kanceláře GAUTE pomáhá klientům prodat a pronajmout jejich byty a domy.
Radost mu dělá jeho žena Jitka a syn Ben.
Za poslední rok prodal nemovitosti v hodnotě 31.173.344,- Kč.
Ročně zpracuje zhruba 280 odhadů tržních cen nemovitostí.

Napsat komentář